1. Rejestracja pacjentów odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną.
  2. Jeżeli nie odbierzemy, najprawdopodobniej właśnie udzielamy innej osobie porady, prosimy więc o cierpliwość. Zadzwoń ponownie, wyślij smsa lub czekaj, oddzwonimy w wolnej chwili.
  3. Podczas rozmowy telefonicznej, poprosimy Cię o podanie dolegliwości oraz przeprowadzimy wywiad telefoniczny aby ustalić́, czy pacjent ma całkowity brak objawów potencjalnie związanych z zakażeniem SARS-CoV-2, takich jak kaszel, zapalenie spojówek, gorączka (nawet umiarkowana!), kichanie, zapalenie błony śluzowej nosa, biegunka itp. oraz aby uzyskać́ informacje nt. ewentualnych podroży pacjenta lub jego kontaktów z osobami, które przebywały na obszarach o największej infekcji.
  4. Rejestracja odbywa się z założeniem bezpiecznego marginesu czasowego, tak żeby pacjenci nie mieli ze sobą kontaktu w poczekalni podczas oczekiwania na wizytę.
  5. Rejestracja pacjentów uwzględnia również przerwę techniczną, konieczną do przygotowania gabinetu na przyjęcie kolejnego pacjenta według procedur związanych z przeciwdziałaniem zakażeniem SARS-CoV-2 (dezynfekcja wszystkich pomieszczeń).
  6. Uwzględniając w/w punkty prosimy o punktualność i wyrozumiałość jeżeli zaistnieje konieczność poczekania przez chwilę na zewnątrz gabinetu.
  7. W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia godziny lub terminu wizyty jeżeli z przyczyn niezależnych od personelu dojdzie do przedłużenia zabiegu u pacjenta poprzedzającego Państwa wizytę.
  8. Pacjenci na leczenie zgłaszają się bez osób towarzyszących, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, wymagające całodobowej opieki i pacjenci nieletni.
  9. Po wejściu do gabinetu pacjent postępuje zgodnie z poleceniami personelu.
  10. Przyjęcia będą się odbywać wg aktualnych zaleceń i standardów chroniących najwyższym stopniu przyjmowanych pacjentów i personelu gabinetu.